رای دادگاه حکمیت ورزش در پرونده جودو بازهم تمدید شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا،‌ فدراسیون جودو اعلام کرد: دادگاه حکمیت ورزش در تاریخ سوم ‌آذرماه به صورت وبیناری برگزار شد و در آن جلسه قرار شد تا دوماه دیگر رای نهایی اعلام شود.

سرانجام امروز پنج شنبه پنجم اسفندماه سال ۱۴۰۰ دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران ایمیلی ارسال کرد که در آن ایمیل آمده است: با توجه به حساسیت پرونده و نیاز به بررسی بیشتر برای داوران، زمان اعلام رای نهایی یک ماه دیگر تمدید شد.

رای دادگاه حکمیت ورزش در پرونده جودو بازهم تمدید شد