زمان برگزاری نشست برکناری رسمی عزیزی خادم

مشرق نیوز :

به گزارش مشرق، حسن کامرانی‌فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: بنا به درخواست ۵ نفر از اعضای محترم هیات رییسه، طبق بند ٢ ماده ٣۴ و بند ٣ ماده ٣٤ اساسنامه که دستور جلسه باید حداقل هفت روز قبل از جلسه برای اعضا هیات رییسه ارسال شود، این جلسه روز پنجشنبه آینده ۲۸ بهمن ماه در ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

در این نشست، برکناری شهاب الدین عزیزی خادم مورد بررسی قرار می گیرد. عمکرد وی در کمتر از یک سال گذشته، انتقادات گسترده ای را در پی داشته است.

https://critter.ir/12/02/2022/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae/