انتخابات فدراسیون اسکیت لغو شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۲ دی ماه زمان مصوب برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت بود اما در فاصله دو روز مانده به برگزاری این مجمع، برگزاری آن لغو شد.

زمان جدید مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت هنوز مشخص نشده است.

برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت، ۱۲ کاندیدا اقدام به ثبت نام کردند صلاحیت ۱۰ نفر از آنها برای حضور در انتخابات تایید شد.

پیش از این برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون های بسکتبال و نابینایان و کم بینایان هم لغو شده بود.

انتخابات فدراسیون اسکیت لغو شد