خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، عکاسی از مواد غذایی و تصاویری که خوراکی‌ها را سوژه قرار می‌دهد، عمدتا جنبه تبلیغاتی دارند و به واسطه نورپردازی‌ای که دارند، علاقه تعداد قابل توجهی از مردم را به خرید یا تهیه غذا برمی‌انگیزند.

خلاقیت در این حرفه، کلید ورود به موفقیت است. چیدمان و نورپردازی‌ای که بتواند عطر غذا را برای مخاطب عکس تداعی کند، نیاز به چاشنی خلاقیت دارد.

در ادامه تصاویری را مشاهده می‌کنید که مواد خوراکی مختلفی را سوژه عکاسی قرار داده‌اند.

* تصاویر این گزارش از وبسایت unsplash برداشته شده‌اند.

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

یکی از مواردی که در رابطه با عکاسی صنعتی از مواد غذایی وجود دارد، این است که اگرچه خلاقیت عکاس در نورپردازی تأثیر قابل توجهی در جذب  مخاطب به تصویر دارد، اما این نورپردازی در برخی موارد به نحوی انجام می‌شود که گویی عکاسی شکاف عمیقی میان واقعیت تصویر و عکس ثبت شده ایجاد کرده است.
 

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

 

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

 

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

با این همه اگرچه مخاطب به این واقعیت واقف است که نورپردازی برخی از این تصاویر به نحوی هستند که سوژه را زیباتر از آنچه هست، نشان می‌دهد، اما علی‌رغم این نکته، گویی مخاطب همچنان میل دارد تا تصویر زیباتر را باور داشته باشد.

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

 

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟

خوراکی‌ها داخل عکس هم خوشمزه هستند؟