نگاه ناشر؛ کتاب نخواندن، در ایران دچار تسلسل باطل شده است/ همزمانی برگزاری نمایشگاه فیزیکی و مجازی جالب نبود

خبرگزاری ایرنا :

مرتضی کاردر در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: گزاره ای که می گوید «ایرانی ها ملتی هستند که کم مطالعه می کنند» بر اساس شاخص هایی از جمله در زمینه جمعیت کشور و شمارگان کتاب بوده که نشان داده است سرانه مطالعه در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایین تر است.

این فعال حوزه نشر ادامه داد: مهم ترین دلیل کتابخوان نشدن در ایران، نهادینه نشدن فرهنگ کتاب خوانی است. در بسیاری از خانواده ها، پدر مادرها در طول زندگی شان کتاب نمی خوانند و فرزندانشان نیز به تبع آن ها با کتاب انسی ندارند. فرزندان آن ها وقتی بزرگ می شوند کتاب نمی خوانند و این تسلسل باطل ادامه می یابد. متاسفانه این روند حتی در بین تحصیلکرده ها نیز وجود دارد و بسیاری از آنها جز کتاب درسی، کتاب دیگری نمی خوانند.

کاردر گفت: باید افراد را از کودکی به کتاب خواندن عادت داد و در مدارس ساعت‌های جداگانه ای را داشت تا دانش آموزان به مطالعه کتاب غیردرسی بپردازند.

کاردر نمایشگاه فیزیکی کتاب امسال را ضعیف تر از دوره های قبل دانست و گفت: همزمانی برگزاری نمایشگاه های فیزیکی و مجازی اتفاق جالبی نبود. ناشران باید دو گروه در دو ستاد، مستقر می کردند. یکی برای نمایشگاه حضوری و دیگری برای نمایشگاه مجازی. امسال استقبال از نمایشگاه به خوبی دوره های قبل نبود. البته باید تا پایان نمایشگاه صبر کرد و دید آمار دقیق فروش هر نمایشگاه و نوع کتاب هایی که از آن ها استقبال شده، چگونه بوده است.

نگاه ناشر؛ کتاب نخواندن، در ایران دچار تسلسل باطل شده است/ همزمانی برگزاری نمایشگاه فیزیکی و مجازی جالب نبود