پردیس چهارسو میزبان اهالی رسانه در چهلمین جشنواره فیلم فجر

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – سرانجام پس از طرح گزینه‌های متعدد برای خانه جشنواره (مرکز اصلی جشنواره) و سینمای اهل رسانه، پردیس چهارسو میزبان اهالی رسانه در چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری مسعود نقاش‌زاده برگزار خواهد شد.

https://dailybulletin.ir/17/01/2022/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d9%84/