رئیس سازمان سینمایی: آرای مردمی جشنواره فیلم فجر شفاف شود

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس، متن درخواست محمد خزاعی از نقاش زاده به شرح زیر است:

احتراما، نظر به ادعاهای مطرح شده و اظهارات متناقض تعدادی از صاحبان آثار مبنی بر روند مبهم فرایند آرای مردمی و تشکیک در این زمینه؛ به منظور حفظ و صیانت از حقوق همه آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ و در راستای شفاف سازی فرایند آرای مردمی، شایسته است در اسرع وقت با تشکیل کمیته ای متشکل از مدیران کمیته نمایش و سالن های سینما، فناوری و اطلاعات، سمفا و حراست نسبت به بررسی دقیق وضعیت و واکاوی شبهات مطرح شده، راستی آزمایی صورت گرفته و نتیجه در اولین فرصت به اینجانب گزارش شود.این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

رئیس سازمان سینمایی: آرای مردمی جشنواره فیلم فجر شفاف شود