کتاب «اندیشیدن به گفت و گو و تعامل اثربخش» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اندیشیدن به گفت و گو و تعامل اثربخش» نوشته محمدعلی نویدی توسط انتشارات دایره دانش منتشر شد.

این کتاب در سه بخش اصلی تألیف شده است: بخش اول در خصوص اندیشه و اندیشه ورزی راجع به گفت و گو و تعامل اثربخش است. بخش دوم راجع به چیستی و چگونگی و ضرورت و نیاز به روش گفت و گو و تعامل اثربخش سخن می‌گوید و بخش سوم در باره قواعد عقلانی و منطقی گفتگوی اثربخش بحث و بررسی می کند.

در پشت جلد کتاب آمده است: منتظر خورشید نباشیم، فانوس ها را روشن کنیم؛ گفت و گو و تعامل اثربخش روشنی چراغ خرد و اندیشه در جسم و جان آدمی ست، تا جهان زندگی رخشان شود و نیکی و نور یابد.

کتاب «اندیشیدن به گفت و گو و تعامل اثربخش» در ۱۵۰ صفحه توسط انتشارات دایره دانش چاپ و منتشر شده است.

https://critter.ir/06/03/2022/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%88-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae/