کاشت نهال توسط اعضای پیوسته فرهنگستان علوم/اضافه شدن ۸ عضو جدید

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست یکصد و بیست و هشتم مجمع عمومی فرهنگستان علوم که روز گذشته، پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ به ریاست رضا داوری اردکانی برگزار شد، به مناسبت هفته درختکاری یک اصله نهال توسط هر یک از اعضای پیوسته فرهنگستان و به نام آنان در حیاط محوطه فرهنگستان علوم غرس شد.

کاشت نهال توسط اعضای پیوسته فرهنگستان علوم/اضافه شدن ۸ عضو جدید

همچنین در این جلسه با رأی گیر کتبی ۸ عضو پیوسته جدید و یک عضو وابسته جدید به اعضای فرهنگستان اضافه شدند.

براساس این رای گیری طی احکام جداگانه‌ای از سوی رضا داوری اردکانی، رئیسس فرهنگستان علوم، در این جلسه بنا به پیشنهاد گروه علوم انسانی آقایان عزت الله نادری استاد تعلیم و تربیت، رضا نیلی پور استاد زبان شناسی و گفتاردرمانی و عباس شاکری استاد اقتصاد به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم برگزیده شدند.

همچنین بنا به پیشنهاد گروه علوم پایه مگردیچ تومانیان استاد ریاضی و محمدمهدی شیخ جباری استاد فیزیک به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم برگزیده شدند و رحیم زارع نهندی به عضویت وابسته گروه علوم پایه برای یک دوره چهار ساله انتخاب شد.

علاوه براین به پیشنهاد گروه علوم مهندسی جواد فیض استاد مهندسی برق و محمد سلطانیه استاد مهندسی شیمی به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم برگزیده شدند.

همچنین بنا به پیشنهاد گروه علوم دامپزشکی سیدمحمدمهدی کیایی استاد بهداشت و تغذیه طیور به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم برگزیده شد.

در ادامه تصاویری از کاشت نهال توسط اعضای فرهنگستان که امروز صورت گرفت را مشاهده می‌کنید؛

کاشت نهال توسط اعضای پیوسته فرهنگستان علوم/اضافه شدن ۸ عضو جدید

کاشت نهال توسط اعضای پیوسته فرهنگستان علوم/اضافه شدن ۸ عضو جدید

کاشت نهال توسط اعضای پیوسته فرهنگستان علوم/اضافه شدن ۸ عضو جدید

https://critter.ir/04/03/2022/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/