تناسب پوشاک با آب و هوا و شرایط مزاجی یکی از اهداف نشست رویداد پوشاک سلامت است

خبرگزاری ایرنا :

سیدمجید امامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: نخستین رویداد پوشاک سلامت محور با هدف تامین، طراحی، مطالعه و بررسی شاخص‌ها و مصادیق سلامت محوری و ارتقای کیفیت علمی و فنی لباس در کشور، توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس طی سه روز در برج میلاد تهران در حال برگزاری است.

امامی تصریح کرد: مهمترین هدف این رویداد تکمیل یکی از چهار ضلع سیاست اجرایی کارگروه در دوره جدید مبنی بر دسترس پذیرسازی لباس زیبا، سالم ارزان و عفیفانه است.

وی افزود: لباس سالم به خاطر نوع الیاف مورد استفاده و نوع نگاه به مساله لباس و پوشیدگی و پوشانندگی لباس، یکی از مهمترین خلاها و چالش‌های فرهنگ پوشش و صنعت پوشاک به شمار می‌رود.

رئیس کارگروه مد و لباس خاطرنشان کرد: فعالان صنعت پوشاک و فرهنگ پوشش در این رویداد می‌توانند در کنار اطبا و متخصصان و محققان حوزه سلامت پزشکی و پیراپزشکی، ابعاد مختلف این حوزه را بررسی کنند.

امامی ادامه داد: کارگروه ساماندهی مد و لباس نظر دارد هم با فرهنگ‌سازی و هم با قواعدگذاری، راهنمایی و بسترسازی، شاخص‌های ارتقای سلامت عمومی جامعه را در دو حوزه صنعت پوشاک و فرهنگ پوشش و آراستگی و صنعت پوشاک تامین کند.

امامی با اشاره به مباحثی که در این رویداد طرح می‌شود، نیز بیان کرد: یکی از مباحث بسیار مهم در این نشست تناسب پوشاک با آب و هوا، منطقه، شرایط مزاجی، شرایط زیستی و شرایط کاربری و فعالیت شهروندان است.

وی افزود: ما وظیفه داریم نسبت به ارتقای اطلاع رسانی و آگاهی رسانی براساس آخرین یافته‌ها و تحقیقات طب جدید و طب قدیم فعالیت کنیم. بر همین اساس بخش پوشاک سلامت محور در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور راه اندازی شد و احکام بعضی از اعضا نیز به طور نمادین اعطا شد.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس در ادامه با بیان این که طبق قانون سال ۸۵ مجلس، این کارگروه اعضای حقوقی و حقیقی خاص خود را دارد، تاکید کرد: استاد حسین خیراندیش یکی از اعضای بخش پوشاک سلامت محور در کارگروه ساماندهی مد و لباس بودند که حکمشان اهدا شد اما متاسفانه رسانه‌های بی‌دقت تحت عنوان عضو کارگروه از ایشان یاد کرده‌اند که درست نیست.

به گزارش ایرنا، نخستین نشست تخصصی پوشاک سلامت محور، علاوه بر بازآفرینی در پوشاک سلامت محور، درپی توسعه فناوری در نشان سازی (برندسازی) و رونق بازار پوشاک سلامت محور است. این نشست به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به دبیری عزت اللهی نژاد و در قالب ۸ کارگاه تخصصی و عمومی، به مدت ۳ روز در برج میلاد تهران برگزار می شود.

تناسب پوشاک با آب و هوا و شرایط مزاجی یکی از اهداف نشست رویداد پوشاک سلامت است