حذف پذیرش بدون کنکور دانشجو در برخی رشته‌های دانشگاه تربیت مدرس

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بر این اساس و با توجه به آخرین تغییرات به وجود آمده در عناوین رشته/ گرایش‌های دارای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ این دانشگاه، رشته/ گرایش‌های زیر از فهرست رشته‌های دارای پذیرش این دانشگاه در سال ۱۴۰۱ حذف شده یا صرفا در یک گرایش خاص پذیرش دانشجو دارند.

این رشته‌ها شامل آگروتکنولوژی، برنامه ریزی منطقه ای، بیوانفورماتیک ، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی، سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، علوم زمین،‌ علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی باغبانی ، علوم و مهندسی محیط زیست، فیزیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی ، مدیریت تکنولوژی، مدیریت دولتی،‌مدیریت صنعتی، هندسی شیمی، مهندسی معدن، مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیک بیوسیستم و زیست فناوری دریا است.

بر این اساس،‌ داوطلبانی که در رشته/ گرایشهای حذف شده ثبت نام کرده‌اند، در صورت تمایل به تغییر رشته/ گرایش خود میتوانند حداکثرتا فردا تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به اعلام رشته/گرایش جدید مورد نظر از طریق پست الکترونیکی [email protected] اقدام نمایند تا نسبت به تغییر رشته/گرایش آنان اقدام شود.

حذف پذیرش بدون کنکور دانشجو در برخی رشته‌های دانشگاه تربیت مدرس