کاهش ۵۰ درصدی شکست شرکت‌های نوپا به کمک مراکز رشد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان _ پرویز کرمی گفت: منظور از شرکت‌های استارت آپی، شرکت‌های نوپای کوچکی است که مراحل آغاز راه اندازی خود را به تازگی گذرانده اند. این شرکت‌های نوپای کوچک برای دریافت مجوز ساخت محصول، رسیدن به تجاری سازی محصول، تشکیل پرونده‌های مالیاتی و تامین اجتماعی  تا رسیدن به خودکفایی باید سد‌های زیادی را باید پشت سر بگذارند که این سد‌ها تنها توسط معاونت علمی و ریاست جمهوری امکان پذر نیست.

پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و کاخانه‌های نوآوری و حتی خانه‌های خلاق می‌توانند در مراحل ارتقا کیفت و محصولات شرکت‌های نوپا و خلاق کمک کننده باشند. در یک کارخانه و یا خانه خلاق نوآوری مجموعه تسهیلات، امکانات و حمایت ها، توانمندسازی شرکت‌های خلاق و استارت آپی انجام می‌شود.

به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم، هویت ساز و صنایع ، شرکت‌های نوپایی که به صورتی تیمی و با افراد کم وارد عرصه علم و فناوری می‌شوند نیاز به توسعه محصول، توسعه بازار، برند سازی، استاندارد سازی، حضور در بازار‌های بین المللی و حفظ ماکیت معنوی دارند که می‌توانند به کمک پارک‌های علم و فناوری و خانه‌های خلاق به راحتی به آن‌ها دست پیدا کنند. رشد و توسعه استارت آپ‌ها به کمک ساختار پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد تضمین موفقیت بیشتری را برای شرکت‌های نوپا دارد.

باتوجه به اینکه کارخانه‌های خلاق نوآوری به وسعت امروزی نبودند و فراوانی نداشتند، شرکت‌های دانش بنیان نوپا با همت و تلاش خودشان و تیمی که تشکیل داده اند سعی می کردند از موانع و سد‌های سر راهشان عبور کنند. از بین راه اندازی ۱۰۰ شرکت استارت آپ، شکست حدود ۵۰ استارت آپ از بین آن‌ها وجود دارد، اما با قرار گرفتن آنها در کنار مراکز رشد و افراد خبره‌ای که در این مراکز وجود دارد می توانند۵۰ درصد شکست را کاهش دهند.

https://critter.ir/19/01/2022/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85/