انتصاب اعضای شورای علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی دکتر سید مجید تولیت ابوالحسنی، دکتررضا آذربایجانی، دکتر مهدی فلاح مهنه، دکتر عبدالرضا دانشور آملی، سجاد صاریخان، دکترعلیرضا دولتیاری، مهدی مشتاقی نیکو، دکتر محمدرضا نقوی، دکترسیدمحمدحسین مدرسی، دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید، دکتر داراب یزدانی و دکتر رامین صرامی فروشانی، را برای مدت دو سال به‌عنوان «اعضای شورای علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران» منصوب کرد.

انتصاب اعضای شورای علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران