معضل کمبود آب با رطوبت گیر حل می شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

کمبود آب آشامیدنی یک مشکل کلیدی در بسیاری از نقاط جهان است، در حالی که مقادیر زیادی از آب در هوا شناور است اماغیرقابل دسترس است.

محققان برای حل این مشکل یک هیدروژل نمکی ساخته اند ، هیدروژل‌ها بیشتر از آب ساخته شده اند و به عنوان رطوبت گیر استفاده می شود. اما این رطوبت گیر آب را دارای ناخالصی می کند.

به همین منظور پلیمری ساخته شده، از مولکول‌هایی که «زوئیتریونی» هستند، آن‌ها حاوی یون‌هایی با بار الکتریکی مثبت و منفی هستند، که اجازه می‌دهد تا نمک‌های رطوبت سنجی را محکم‌تر بگیرد و هیدروژل حاصل در جذب آب از هوای اطراف بسیار کارآمد بود.

در یک چرخه جذب و جداسازی آب از هوا دریافت می شود و توسط پلیمر ناخاصی هایش گرفته می شود به این ترتیب که ابتدا مواد را به مدت یک ساعت می‌گذاریم تا رطوبت هوای محیط خارج شود. سپس در کندانسور خشک می‌شود تا آب را فشرده و جمع‌آوری کند.(قبل از اینکه دوباره آن را به جذب برگرداند) به نظر نمی‌رسد تکرار چندین باره این چرخه ، توانایی آن در جذب یا آزاد کردن آب را کاهش دهد.

در آزمایشات انجام شده ، هیدروژل نمکی مناسب خوب عمل کرده و این تیم قادر به استخراج ۵.۸۷ لیتر آب شیرین به ازای هر کیلوگرم ماده در روز، از هوای با رطوبت ۳۰ درصد بوده است.

با بهینه سازی بیشتر، این هیدروژل‌های زویتریونی می‌توانند در تامین آب آشامیدنی مناطق در حال توسعه و خشکسالی بسیار مفید باشند.

 

منبع : سایت نیواطلس

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری

معضل کمبود آب با رطوبت گیر حل می شود