هفت زندانی ایرانی از ارمنستان به زندان‌های داخل کشور منتقل شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان، ۷ نفر از ایرانیان زندانی در آن کشور ظهر امروز به ایران منتقل گردیدند.

شایان ذکر است، پیگیری امور زندانیان ایرانی در کشورهای خارجی از اولویت‌های دیپلماسی کنسولی جمهوری اسلامی ایران است.

https://critter.ir/18/02/2022/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/