دیدار باقری با وزیر خارجه اتریش در حاشیه مذاکرات وین

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، علاس باقرپور، سفیر ایران در اتریش در توئیتی اعلام کرد که دو طرف پیرامون مسائل روابط دوجانبه و روند مذاکرات وین بحث و تبادل نظر کردند.

https://critter.ir/15/02/2022/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c/