رئیس‌جمهور از ایران خودرو بازدید کرد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در بازدید از پیش اعلام نشده از شرکت ایران خودرو، از خودروهای موجود در انبارهای این شرکت، بازدید میدانی به عمل آورد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر غیر قابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.

https://critter.ir/02/03/2022/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af/