مصرف داروی فاویپیراویر ۷ برابر شد

باشگاه خبرنگاران جوان :

حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کرونا می گوید: در ماه اخیر میزان مصرف داروی فاویپراویر به شدت افزایش پیدا کرده و ۷ برابر ماه‌های گذشته شده است.

به گفته او، این دارو هیچ جایگاهی در درمان کرونا و سویه امیکرون ندارد، کمیته علمی تاکنون هیچ تصمیمی برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا نگرفته است و فعلا منتظر بررسی شواهد بیشتری هستیم تا بر اساس آن‌ها تصمیم گیری جدید کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://critter.ir/28/02/2022/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%db%b7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af/