تولید ۶۰ میلیون دُز واکسن داخلی تایید شده است

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا به امروز فقط ۶۰ میلیون دُز واکسن کوو ایران برکت تولید شده است، هرچند که در صورت نیاز نسبت به واردات هم اقدام می‌کنیم.

به گفته او خبر خوب این است که برکت موفق شده واکسن اختصاصی امیکرون را هم تولید کند که مجوز تست انسانی را از وزارت بهداشت اخذ کرده است.

 تولید ۶۰ میلیون دُز واکسن داخلی تایید شده است