اثربخشی واکسن رازی کووپارس علیه سویه‌های کرونا

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – رضا بنی هاشمی درباره نیاز یا عدم نیاز به ارتقاء واکسن رازی کووپارس واستفاده از سویه‌های دلتا و امیکرون در واکسن گفت: تمام واکسن‌های موجود در جهان از جمله واکسن رازی کوو پارس در مقابل سویه امیکرون اثربخشی کمتری نسبت به واریانت آلفا و دلتا دارند، اما با توجه به مطالعات انجام شده در موسسه رازی، این کاهش اثر بخشی به اندازه‌ای معنی دار نیست که لازم باشد آنتی ژن موجود در واکسن رازی کووپارس را به سویه دلتا یا امیکرون تغییر دهیم.

 اثربخشی واکسن‌های ارتقاء یافته با این سویه ها در حیوانات آزمایشگاهی نشان داد اختلاف معناداری با واکسن‌های فعلی ندارند.

مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی افزود: مطالعات دیگر نیز حاکی از آن است که واکسن علیه امیکرون نمی‌تواند اثربخشی مناسبی بر روی سویه دلتا یا دیگر سویه‌ها بگذارد.

 در حال حاضر سویه‌های مختلفی در گردش است و واکسن رازی کووپارس می‌تواند اثربخشی قابل قبولی روی آن‌ها داشته باشد، بنابراین فعلا به تغییر سویه و ارتقاء واکسن نیازی نیست، یادآور شد: مطالعات جهانی نیز همین را نشان می‌دهد. به تازگی مجله نیچر در این‌مورد مقاله‌ای منتشر کرده که موید این نکته است که واکسن‌های تقویت شده علیه امیکرون مزیتی بر واکسن‌های موجود ندارند.

در این مقاله با عنوان “واکسن‌های هدفمند امیکرون در آزمایش‌های اولیه بهتر از واکسن‌های اصلی نیستند” اشاره شده که مجموعه‌ای از مطالعات اولیه حیوانی نشان می‌دهد، تقویت کننده‌های اختصاصی Omicron هیچ مزیتی نسبت به دوز سوم واکسن‌های فعلی ندارند.

بنی هاشمی افزود: براساس این مقاله، یکی از این مطالعات نشان داد که هم واکسن اصلی وهم تزریق به روز شده باعث افزایش سطح سلول‌های B حافظه می‌شوند که مسئول تولید آنتی بادی‌ها برای دفع ویروس هستند.

 همچنین با استناد به این مقاله، یک مطالعه روی موش‌ها حاکی از آن است که دادن یک تقویت‌کننده منطبق با Omicron پس از دو دوز واکسن مبتنی بر mRNA هیچ فایده‌ای بیشتر از یک تقویت‌کننده استاندارد ندارد.

به گفته مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی، این موسسه در حال حاضر مطالعات فشرده‌ای را بر روی افزایش اثربخشی واکسن رازی کوو پارس بر علیه سویه امیکرون انجام می‌دهد.

 

اثربخشی واکسن رازی کووپارس علیه سویه‌های کرونا