آغاز نام نویسی دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۱ از نیمه اسفند

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – محمد مهدی نوروز شمسی گفت: آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۴۰۰ در روزهای ۲ و ۳ تیرماه ۱۴۰۱ در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

پیش از مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده بود. عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقاً منطبق با رشته‌های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

بر اساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته‌هایی که دکتری عمومی پزشکی جزء مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در ۶۹ رشته علوم پزشکی، ۳ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی برگزار می‌شود.

آغاز نام نویسی دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۱ از نیمه اسفند