اهمیت دریافت دوز یادآور واکسن در کنترل کرونا

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان– مهرناز رسولی‌نژاد گفت: دوز سوم به صورت دوز اضافه و یادآور تزریق می‌شود و به دوزی گفته می‌شود که به فاصله یک ماه بعد از دوز دوم تزریق می‌شود و بیشتر برای کسانی است که نقص سیستم ایمنی دارند. شامل کسانی می‌شود که دوز دوم را تزریق کرده اند و باید ۳ تا ۶ ماه بعد، اقدام به تزریق دوز سوم کنند.

به گفته این متخصص ایمنی بدن نسبت به ویروس پس از مدتی کاهش پیدا می‌کند و دوز‌های یادآور از شدت گرفتن بیماری و پذیرش مریض در آی‌سی‌یو جلوگیری می‌کنند.

او گفت: لازم است که حتماً آن چه را مرکز بهداشت در مورد پیشگیری توصیه می‌کند، رعایت کنیم. پیشگیری، واکسن و شستن مداوم دست در کنترل بیماری اهمیت دارند. کسانی که دوز اضافه را دریافت کرده اند، باید دوز یادآور را تزریق کنند.

اهمیت دریافت دوز یادآور واکسن در کنترل کرونا