مرجعیت علمی اصل مهم اقتدار

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – مخبر گفت: مرجعیت علمی از اصول اساسی اقتدار است که ما آن را از دست داده‌ایم.

به گفته رهبر انقلاب مقالات پر استناد آبروی کشور هستند و باید مقالات هدفمند تولید شوند. پژوهش باید برای رسیدن به اوج قله علم و ایجاد مرجعیت علمی باشد و در آینده باید به مرجعیت علمی در دنیا دست پیدا کنیم.

علم و پیشرفت علمی به عنوان نکته محوری در سند گام دوم انقلاب اسلامی تاکید شده است.

آقای رئیسی گفته است: ما در کشور نیازمند تحول علم پایه هستیم و مرجعیت علمی به طور حتم دست یافتنی است.

مخبر گفت: ما علی رغم این که جزء اولین کشور‌هایی هستیم که نفت داشته اند، هنوز باید گواهینامه محصولات پتروشیمی را از بیرون بیاوریم؛ اما در دانش بنیان‌ها این طور نیستیم.

دولت سیزدهم مصمم به استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان است و حمایت از پارک فناوری، تقویت منابع مرجعیت علمی، جایزه تا ٢۵ درصد تحقیقات بخش خصوصی، انتشار ٢ هزار میلیارد تومان اوراق برای حمایت از دانشجویان و استثنا کردن حق تالیف از سقف حقوق اساتید دانشگاه‌ها در بودجه ١۴٠٠ دیده شده است. هر چند معاون اول رئیس جمهور این‌ها را برای حمایت از تحقیق و تولید محصول فناورانه کافی نمی‌داند.

https://critter.ir/14/02/2022/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1/