ایران رتبه ١٢ جهانی در حوزه تحقیقات کووید ١٩

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – یونس پناهی گفت: ده هزار طرح تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ در عرصه کووید۱۹ تولید شده اند و هم اکنون ایران با پیشی گرفتن از ترکیه در مرجعیت علمی در عرصه علوم پزشکی، کشور اول منطقه است.

ایران در سال ۲۰۲۱ از نظر کمی و کیفی رشد در تولید دانش داشته و هم اکنون از نظر کمّی دارای رتبه ۱۶ جهانی است. در سال ۲۰۱۰ دارای رتبه ۲۱ جهان بودیم.

از نظر کیفی دارای جایگاه ۱۵ جهانی هستیم که در سال ۲۰۱۰ این رتبه ۲۹ بود.

او گفت: در توسعه فناوری سلامت، شاخص جهانی نوآوری با ۷ رتبه ارتقا نسبت به گذشته، ایران در حال حاضر رتبه شصتم را در بین ۱۳۲ کشور جهان دارا است. هزار و ۶۷۰ شرکت دانش بنیان علوم پزشکی در کشور فعالیت دارند و ۹۵ مرکز رشد فناوری، ۳۴۳ محصول فناورانه و ۳۳۵ ثبت اختراع پزشکی داریم.

https://critter.ir/14/02/2022/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%a1%d9%a2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d9%88/