سامانه ملی خیرین سلامت برای شفاف سازی راه اندازی می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

محمودی گفت: در سامانه ملی خیرین و مشارکت اجتماعی هر خیری از هر کجای کشور اگر قصد انجام کار خیر داشته باشد، می تواند در این سامانه بارگذاری و آن را پیگیری کند. با ایجاد این سامانه اعتماد عمومی دوباره در جامعه تقویت و حضور خیرین پررنگتر از قبل خواهد شد.

طی چند روز آینده سند نقشه راه خیرین سلامت را وزیر بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ خواهد کرد.

سلامت و تولیت نظام سلامت در کشور بر عهده وزارت بهداشت است؛ اما فقط ۲۵ درصد آن را در اختیار دارد و ۷۵ درصد مابقی مشارکت بین بخشی است.

در ایران ۱۸ هزار و ۳۵۶ موسسه خیریه وجود دارند که دو هزار و ۲۲۳  موسسه  از آن ها در حوزه سلامت فعالیت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

سامانه ملی خیرین سلامت برای شفاف سازی راه اندازی می‌شود