انور قرقاش: جانبداری از یک طرف در بحران اوکراین به خشونت بیشتر منجر می‌شود

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، انور قرقاش، مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک در توییتی نوشت: موضع امارات درباره اصول اصلی سازمان ملل و قوانین بین المللی و حاکمیت کشورها و مخالفت با راهکارهای نظامی ثابت است. موضع گیری و جانبداری از یک طرف در بحران اوکراین به خشونت بیشتر منجر می‌شود. اولویت امارات در تعامل با بحران اوکراین تشویق تمام طرف‌ها برای در پیش گرفتن دیپلماسی و مذاکره برای حل و فصل سیاسی است که به این بحران پایان دهد.

وی گفت: جهان با آزمایش سخت به خاطر بحران اوکراین مواجه است که اصول جامعه بین المللی را تهدید می‌کند و بی ثباتی را افزایش می‌دهد.

انور قرقاش گفت: با توجه به تجربه ما در یک منطقه پر از بحران معتقدیم که راهکارهای سیاسی و ایجاد توازن که امنیت و ثبات را تقویت کند، بهترین راه برای مقابله با بحران‌ها و کاهش پیامدهای آن است.

انور قرقاش: جانبداری از یک طرف در بحران اوکراین به خشونت بیشتر منجر می‌شود