کاهش خودروهای ناقص ایران خودرو/ افزایش عرضه روزانه خودرو به مشتریان

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اقتصادی –

به گزارش تسنیم، در بهمن ماه امسال با تامین قطعات های تک مورد نیاز برای تکمیل خودروهای ناقص، تجاری سازی و عرضه خودرو در بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه سرعت گرفته و در بهمن ماه 48 هزار دستگاه خودرو تجاری سازی شده است. 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته در ایران خودرو، تعداد خودروهای ناقص تا پایان سال به 40 هزار دستگاه خواهد رسید که با پیگیری های مستمر تیم مدیریتی این شرکت از شبکه تامین، احتمال کاهش بیش از این میزان نیز وجود دارد. 
در حال حاضر خودروهای ناقص این شرکت از بیش از 90 هزار  به کم تر از 70 هزار دستگاه رسیده که در روزهای پایانی سال و حضور کارگران در روزهای تعطیل پایان هفته و با روند کاهشی فعلی، برنامه های ترسیم شده محقق خواهد شد. 
تسریع در تکمیل خودروهای ناقص در ایران خودرو نشان دهنده ساماندهی ارتباط این شرکت با شبکه تامین و برنامه ریزی های دقیق تولید دارد.  
طبق آمار موجود در روزهای اخیر، تحویل خودرو در روز به حدود دوهزار و 300 دستگاه نیز رسیده است که روند افزایشی تجاری سازی، عدد تحویل خودرو را نیز در روزهای آینده افزایش خواهد داد. 
در این میان تشدید نظارت های کیفی بر فرآیند تولید محصول، راهبرد مهم گروه صنعتی ایران خودرو برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتقای کیفیت محصولات و جلب رضایت مشتریان است که این نظارت ها در زنجیره تامین و فرآیند تولید در این شرکت دنبال می شود.
نتایج استقرار رویکرد تحول گرا در گروه صنعتی ایران خودرو که به دنبال تامین منافع جامعه است به مرور زمان و با افزایش رضایتمندی مشتریان به اثبات خواهد رسید.

کاهش خودروهای ناقص ایران خودرو/ افزایش عرضه روزانه خودرو به مشتریان