قانون مالیات برارزش افزوده مشمول پروازهای خارجی نیست

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس میر اکبر رضوی در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل هوایی بیان کرد: براساس مفاد ماده دو قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض، مشمول مقررات قانون مذبور است.

وی افزود: لذا مادامی که شرکت‌های حمل و نقل هوایی ترتیبات حمل و نقل هوایی مسافر و بار را فراهم کنند، مکلفند مالیات و عوارض ارائه خدمات حمل و نقل هوایی در ایران را از مسافر یا خریدار خدمت حمل، حسب مورد، مطالبه و وصول کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص نحوه دریافت مالیات برارزش افزوده در پروازهای داخلی عنوان کرد: بلیت صادره پروازهای سیستمی یا چارتری اعم از الکترونیکی یا جلدی در حکم صورتحساب صادره است بنابراین درج اجزاء تشکیل دهنده بهای بلیت الزامی است زیرا ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، بهای خالص بلیت است و عوارض و تعرفه هایی از قبیل عوارض فرودگاهی، هلال احمر و تعرفه نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها که به موجب قانون، مصوبات هیئت وزیران و غیره در بلیط از مسافر اخذ می شود جزو محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیست.

به گزارش فارس روز 20 بهمن امسال بود که رئیس سازمان هواپیمایی کشور نامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بلیت‌های هواپیمایی را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است که در صورتی که خریدار بلیت از خدمات حمل ونقل هوایی استفاده نکند و یا از انجام پرواز انصراف دهد همه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مسافر بازگردانده می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از این این نامه آمده است که پنج درصد نرخ عوارض شهرداری از بهای پایه بلیت هواپیما  حذف و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورت کنسلی بلیت هواپیما به طور کامل بازگردانده خواهد شد.

طبق مقررات ماده  ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده  انصراف از خدمات حمل و نقل و فروش بلیت در داخل کشور از طریق هوایی است. ترتیبات مقرر در ماده اخیر بر این خدمات را نخواهد بود. بنابراین ۵ درصد از نرخ پایه بلیت که تاکنون تحت عنوان عوارض شهرداری محاسبه و از مسافر گرفته می‌شد با اجرای این قانون حذف می‌شود.


قانون مالیات برارزش افزوده مشمول پروازهای خارجی نیست