امهال و بخشودگی سود وام‌های کشاورزان خسارت‌دیده خوزستان

خبرگزاری ایسنا

جهانپور معماریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در راستای اجرای مفاد بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت دیده استان از حوادث قهری مورد بخشودگی سود و جرائم قرار می‌گیرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان عنوان کرد: علاوه بر این، اصل تسهیلات کشاورزان خسارت دیده پس از تائید خسارت توسط کارگروه مربوطه، به مدت سه سال امهال می‌شود.

معماریان با بیان اینکه کشاورزان تا پایان سال جاری برای مراجعه به شعب بانک ها فرصت دارند، گفت: شعب بانک کشاورزی استان از هم‌اکنون تا پایان سال جاری همه روزه از ساعت۷:۳۰ تا ۱۸ جهت بهره‌مندی کشاورزان استان از بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات خود، آماده خدمت‌رسانی هستند.

https://critter.ir/26/02/2022/%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/