حضور مادر قاسمی منجزی و شهید فرجوانی در سالن مسابقات کشتی

خبرگزاری ایسنا

روز پایانی چهل و دومین دوره رقابت های بین المللی جام تختی در اهواز در حال برگزاری است که امروز یک میهان متفاوت نیز دارد. 

به گزارش ایسنا، مادر امیر قاسمی منجزی که پیش از این نیز عادت داشته است در صورت فراهم شدن شرایط حضورش در سالن، از نزدیک نظاره گر کشتی فرزند خود باشد، امروز هم در جایگاه ویژه حضور دارد. 

قاسمی منجزی امروز باید در حضور مادر خود، در فینال سنگین وزن، کشتی بگیرد. 

مادر شهید فرجوانی نیز در جایگاه ویژه حضور دارد. 

همچنین، مانند روزهای گذشته این رقابت ها،  بازار گرفتن عکس یادگاری با محمد بنا سرمربی تیم ملی داغ است. 

حضور مادر قاسمی منجزی و شهید فرجوانی در سالن مسابقات کشتی