بررسی پیشنهادهای همکاران قضایی و اداری برای بهبود وضعیت دادگستری‌ها

خبرگزاری ایسنا

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست با اعضای شورای قضایی، روسای حوزه های قضایی و دادستان های استان کرمان با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه به صورت جدی رسیدگی به موضوع معیشت کارکنان را در دستور کار دارد، تاکید کرد: کارهای بسیار خوبی برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه انجام شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به اینکه وظیفه اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده ها است، تاکید کرد: رسیدگی به سایر امور در کنار رسیدگی به پرونده ها به منظور دسترسی و تحقق عدالت در جامعه است و از این رو می توان از این مسائل به عنوان مکمل اقدامات قضایی یاد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، موضوع پیشگیری از وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر اقدامات حوزه پیشگیری به درستی انجام شود، با موضوع افزایش ورودی پرونده ها در مراجعع قضایی روبرو نخواهیم شد.
وی با تاکید بر این مطلب که بر مبنای نظر و مشورت همکاران در حوزه های مختلف برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد، اظهارداشت: همه باید دست به دست هم داده و تکلیف بزرگ خود در جهت توسعه و تعمیق عدالت را محقق سازیم.
وی حضور در تمامی حوزه های قضایی استان و بررسی مشکلات و پیشنهادات آنها را از اولویت های کاری خود برشمرد.

https://critter.ir/19/05/2022/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1/