پیگیری ایسنا در خصوص انتشار خبر “انتظار یک‌ساله شخصی برای دریافت پروانه پیشخوان دولت”

خبرگزاری ایسنا

مسعود الهامی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان و رئیس کارگروه پیشخوان استان در این رابطه بیان کرد: تقاضای کتبی و فیزیکی متقاضی ( آقای اسحاق شیخی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ به دبیرخانه کارگروه واصل گردیده و از آن‍جایی‌که بر حسب مقررات ابلاغی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده قبلی از اسفند ماه ۱۳۹۸  صدور هرگونه فعالیت در بخش های ارتباطی و فناوری اطلاعات منوط به ثبت الکترونیکی درخواست می‌باشد، مراتب طی تماس تلفنی به نامبرده اعلام گردیده است.

وی افزود: بر حسب اطلاع و گزارش  واصله، متقاضی در حال حاضر در حال تکمیل مدارک و ثبت تقاضا در سامانه صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات است. 
الهامی در پایان ضمن تاکید بر مطالعه دقیق آئین‌نامه صدور پروانه پیشخوان دولت، بارگذاری شده در پورتال اداره کل ارتباطات استان به ادرس الکترونیکی www.kerman.ict.gov.ir تاکید کرد: متقاضیان از ارسال هرگونه درخواست فیزیکی خودداری نمایند.

پیگیری ایسنا در خصوص انتشار خبر “انتظار یک‌ساله شخصی برای دریافت پروانه پیشخوان دولت”