شناسایی ۸ چالش اساسی ورزش خوزستان

خبرگزاری ایسنا

ابراهیم نصیری در نشست سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان با نواب رئیسان هیات‌های ورزشی که امروز ۱۶ اسفندماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با آقای بنی‌تمیم سرپرست اداره‌کل وضعیت موجود ورزش استان را ترسیم کردیم و بر این اساس هشت چالش اساسی ورزش خوزستان شناسایی شد. یکی از این چالش‌های اساسی دسترسی نابرابر بانوان به تسهیلات و فرصت‌های متناسب و متوازن است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در حین تشریح وضعیت موجود ورزش استان، یک تقویم راهبردی برای ورزش خوزستان پیش‌بینی کردیم و بر این اساس نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدیدها و فرصت‌های ورزش بانوان مشخص شدند.

معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: بر اساس همین مطالعه، در شورای ورزش استان یکی از پنج پیشنهادی که سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان مطرح کرد، تحت پوشش قراردادن ۲۰ هیات ورزشی از ۴۶ هیات ورزشی استان بود که مربوط به ۲۹ رشته ورزشی در هر دو بخش آقایان و بانوان می‌شود که از این تعداد نیز ۱۶ مورد مربوط به رشته‌های ورزشی بانوان و ۱۳ مورد مربوط به بخش آقایان بود که این امر نشان دهنده توجه ویژه و جدی اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان به شرایط ورزش بانوان است.

وی بیان کرد: یکی از پنج راهبردی که برای ورزش خوزستان پیش‌بینی کردیم مربوط به ورزش بانوان است که شامل ۲۵ برنامه و رویکرد و ۸۲ اقدام است. امیدوارم با این برنامه‌ها بتوانیم تغییر و تحولات محسوسی را در ورزش بانوان خوزستان داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، همچنین سکینه ناصری‌مقدم سرپرست معاونت بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان با ارائه آماری از وضعیت موجود ورزش بانوان استان، اظهار کرد: نیاز داریم در حوزه ورزش بانوان فعالیت بیشتری داشته باشیم و با یک توان و حمایت مضاعف بتوانیم جایگاه بانوان را ارتقاء دهیم.

وی عنوان کرد: رؤسای هیات‌های ورزشی نیز باید به جایگاه ورزش بانوان توجه بیشتری داشته باشند و نواب رئیسان هم باید جایگاه خود را پیدا کرده و به خودباوری برسند.

شناسایی ۸ چالش اساسی ورزش خوزستان